ਕਾਲੇ ਮਾਸ ,ਕਾਲੇ ਖੰਬਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਮੁਰਗਾ ਕੜਕਨਾਥ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਜਿਸਦੀ ਖਾਸਿਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਖੂਨ ,ਮਾਸ, ਅਤੇ ਖੰਬ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਾਲੇ ਪੰਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਲਾਮਾਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਾਬੁਆ ਅਤੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸਲ ਦਾ ਮੂਲ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਜਾਤੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਝਾਬੁਆ ਦਾ ਗਰਵ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸਦੀ ਕੁਕੜ ਕੂੰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਕੜਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕੜਕਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਕੜਕਨਾਥ ਦੀ ਰੋਗਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਕਲਾਮਾਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮੀਟ ਲਕਵਾ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਰਵਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਚਿਕਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਆਗਰਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਕੜਕਨਾਥ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਿਰਦਰਦ , ਅਸਥਮਾ , ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸੋਜ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਭਾਰ: 1.5 ਕਿਲੋ
ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਭਾਰ: 1.0 ਕਿਲੋ
ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ: 105
ਅੰਡੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ
ਔਸਤ ਅੰਡੇ ਭਾਰ: 46.8 ਗ੍ਰਾਮ

Share this...
Share on Facebook
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: